Despre noi

 

Societatea pe acțiuni «CONSTRUCTORUL» S.A.

Societatea este înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 17 mai 1993 cu nr. 12101602.

Societatea este formată în rezultatul reorganizării întreprinderii de stat «Trustul de construcție», or.Bălți» (certificatul înregistrării de stat 17 mai 1993 cu nr. 12101602) și este succesor de drepturi ți obligațiuni ale întreprinderii menționate.

Capitalul social al Societății constituie 19 755 050 lei.  Capitalul social este constituit din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale 658 501 acțiuni ordinare nominative cu nominalul de 30 lei fiecare.